Megváltoztak a jótállás feltételei

A jótállási feltételek változásával kapcsolatban Önnek is érdemes képben lennie.

2021. január 1-től megváltoztak a fogyasztók számára biztosított kötelező jótállás feltételei.

Módosult az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet, ezért szeretnénk Önökkel ismertetni a szigorodó szabályokat a jótállás feltételei kapcsán, annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatás mellett továbbra is zökkenőmentes legyen a vásárlás.

A legfontosabb dolog azzal tisztában lenni, hogy a vásárló jótállási igényt akkor érvényesíthet, ha fogyasztónak minősül (szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Továbbá a jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt, a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka, a teljesítés után keletkezett. Éppen ezért, kiemelten kérjük vásárlóinkat, hogy a termékeket minden esetben rendeltetésszerűen használják, és a használati útmutató szerint kezeljék!

A jótállás feltételei szerint nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére történő átadását követően lépett fel, például ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte, ill. ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra sem terjed ki a jótállás, amelyekre a fogyasztó árengedményt kapott.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. Ennek hiányában a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja. (A bizonylat az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta.) Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

Az új jótállási szabályok alkalmazandók a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet 1. sz mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre 2021. 01. 01-től! (Úgymint: a bel- és kültéri bútor csak 10 000 Ft eladási ártól jótállásköteles termék!)

Az Impala Bútorkereskedő Kft., illetve az áruházunkban vásárolt termékek esetében a fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál (eladónál) az áruházban érvényesítheti.

Arra is nagyon fontos figyelni, hogy a jótállás időtartama megváltozott. A vásárlók eddig általában 1 éves időtartamra kaptak jótállást, melynek elmulasztása jogvesztéssel járt.

A megváltozott jótállási feltételek szerint 2021-től is jogvesztéssel jár a jótállás elmulasztása. De annak időtartama az eladási ártól függően a következőképpen változott:

 • 10 000 és 100 000 Ft közötti eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 Ft feletti eladási ár esetén 3 év.

A jótállási idő 1 termékre vonatkozóan értendő. Ha valaki étkezőgarnitúrát vásárol, amely 1 db étkezőasztalból és 6 db székből áll, akkor a jótállás a termékekre egyesével vonatkozik.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve:

 • ha a fogyasztási cikk kijavítására kerül sor, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen használhatta,
 • ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon belül helyezi üzembe. Ez esetben a jótállási idő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási jegyet minden esetben nyomtatott formában adjuk át, a vásárlással vagy a termék átvételével egy időben.

További új információ, hogy jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállás mostantól érvényesíthető az eredeti csomagolás nélkül.

Ha véletlenül gondja, minőségi problémája akad a – jótállás körébe tartozó –nálunk vásárolt termékkel, akkor azt áruházunk felé tudja jelezni, illetve igényét is itt tudja érvényesíteni.

A vásárló elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet.

Minden esetben törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül teljesítsük. Ha ez nem lehetséges, vagy a kijavítás, a kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót annak várható időtartamáról.

A vállalkozás a fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére lesz köteles a következők szerint:

 • ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik,
 • ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és ha a fogyasztó másként nem rendelkezik, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár kifizetését, és nem kíván javítást,
 • ha a kijavításra az igény közlésétől 30 napig nem kerül sor.

Fenti esetekben a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a jótállás feltételei alapján a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az Impala Bútorkereskedő Kft. – A Székkirály – továbbra is minőségi termékek forgalmazására törekszik és segítségükre lesz a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. Azonban az esetlegesen előforduló vitás ügyek rendezése érdekében az Impala Bútorkereskedő Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhatnak.

Amennyiben teljes részleteiben szeretné megismerni általános szerződési feltételeinket és a jótállásra vonatkozó szabályokat, akkor kattintson ide!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük